Branscher i fokus – del 1

Hälso- & sjukvård, socialt arbete
Personal inom vård- och omsorgsyrken kommer alltid att behövas, det behöver vi inte förklara närmare. Men det är inte så enkelt som att bara fylla på med fler anställda, eftersom det finns krav på att vårdpersonal ska ha rätt utbildning. Och det är här vi kommer in i bilden.

Undersköterskor får högre status

Från i sommar är yrkesrollen undersköterska en skyddad yrkesroll, vilket är ett stort steg i rätt riktning då yrkesgruppen kanske äntligen kan få den status de förtjänar. Många undersköterskor som arbetat några år vill ta ytterligare ett steg för att bygga vidare på sin karriär inom den bransch de trivs. Vi erbjuder ett flertal vidareutbildningar för dig som undersköterska, och vi ser att denna spetskompetens höjer din status ytterligare. Genom att specialisera dig inom ett specifikt område kan du utveckla djupare kunskaper och färdigheter. Det gör dig ännu mer kompetent och självständig inom ditt specialistområde och ökar din förmåga att ge kvalitativ vård, vilket också kan upplevas som en personlig och professionell tillfredsställelse. Det gör dig till en expert inom ditt område och ökar självförtroendet och känslan av stolthet över ditt yrkesval.

Många av de som vidareutbildat sig hos oss vittnar om att de fått mer ansvar och högre lön, vilket såklart kan ses som ännu en anledning att förkovra sig inom ditt branschområde. Tack vare av en åldrande befolkning, komplexa vårdbehov, förbättringar inom vårdkvalitet, mer fokus på förebyggande vård och patientsäkerhet – och inte minst tack vare av teknikens häpnadsväckande utveckling – behövs det nu och framöver många fler som är specialistutbildade och därmed rustade med färsk kompetens.

Andra sätt att göra skillnad för medmänniskor

Utöver specialistundersköterskor utbildar vi bland annat även stödpedagoger och behandlingspedagoger, två meningsfulla karriärvägar för dig som vill hjälpa och stödja människor i sin vardag. Som stödpedagog eller behandlingspedagog har du möjlighet att arbeta med människor som behöver extra stöd och hjälp i olika situationer. Det kan vara barn eller vuxna med funktionsnedsättningar, psykiska hälsoproblem eller beteendeproblem. Genom att utbilda dig till en sådan profession kan du vara med och förbättra deras livskvalitet och främja deras personliga utveckling.

En utbildning som stödpedagog eller behandlingspedagog kan ge dig möjlighet att arbeta inom olika arbetsmiljöer. Det kan vara inom skolor, särskilda boenden, daglig verksamhet eller andra vårdinrättningar. Du kan också ha möjlighet att jobba både individuellt och i team, vilket ger en varierande och dynamisk arbetsdag.

Hur har rollerna förändrats över tid?

Under tidigare decennier var det vanligt att personer med funktionsnedsättningar eller beteendeproblem placerades i institutioner eller särskilda boenden. Rollen som stödpedagog eller behandlingspedagog var då främst inriktad på att tillhandahålla vård och stöd inom dessa institutionella miljöer. Sedan dess har det skett ett paradigmskifte mot att främja inkludering och integration i samhället. Det har lett till att stöd- och behandlingspedagoger nu arbetar mer i skolor, daglig verksamhet och hemmiljöer för att stödja människor att delta aktivt i samhället. För att möta de komplexa behoven hos personer med funktionsnedsättningar eller beteendeproblem har utbildningen och kompetensen för stöd- och behandlingspedagoger utvecklats och specialiserats och när du läser ett program hos oss får du just den kompetensen.

Utöver kunskap om behandlingsmetoder, pedagogiska strategier och terapeutiska tillvägagångssätt får du även lära dig om till exempel etiska och juridiska riktlinjer och kvalitetsstandarder. De flesta arbetsgivare inom socialt arbete och vårdsektorn kräver formell utbildning för att anställa stödpedagoger och behandlingspedagoger. Utbildning är ett sätt för arbetsgivare att säkerställa att de anställer personer med rätt kunskaper och kompetens för att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt.

Ge dig själv en trygg framtid, en investering. Din kunskap är oumbärlig i framtidens vårdlandskap!

TUC Sweden
”Vi talar mycket om jämställdhet och balans i vårt samhälle, vi behöver vända blad för att komma ifrån det gamla traditionella sättet att se på vissa yrken.”
TUC Sweden
“Jag är väldigt nöjd hittills med utbildningen jag går och man får verkligen utvecklas och lära sig så mycket. Är så glad att jag hittade er skola och utbildning.”
TUC Sweden
”Utbildningen var otroligt givande och jag var själv förvånad över hur mycket nytt jag lärde mig trots att jag hade arbetat inom psykiatrin i fem år. Jag sökte lite olika tjänster i slutet av utbildningen och märkte att det var ett riv efter min kompetens. Min chef, på arbetsplatsen där jag jobbade innan studierna, var snabb att erbjuda mig en tjänst och det kändes som om den var anpassad till just min kompetens.”
TUC Sweden
“Det finns ett stort behov av att anställa fler personer med mer pedagogisk kompetens inom området som kan komplettera de stödassistenter som kommer från gymnasieskolans omsorgsutbildning.”
TUC Sweden
”När jag nu jobbat ett tag så känns det som att jag fått med mig väldigt mycket kunskap, på både bredden och djupet. Är så tacksam och stolt över att ha fått gå er utbildning, där vi som studerande fick ha inflytande och diskussionen var levande. Jag bär min TUC-brosch med stolthet och hoppas den framöver ska vara ett känt signum för en välplanerad och diger utbildning med gott rykte bland fotterapeuter!”
TUC Sweden
”Vision omsorg har ett medvetet, nära och aktivt samarbete med TUCs utbildning för behandlingspedagoger. Vi har detta för att vara en attraktiv arbetsgivare, ligga steget före i vår kompetensförsörjning, kunna påverka hur framtidens behandlingspedagoger kommer rustade in i verkligheten samt för att nätverka tillsammans med kollegor i branschen. Att ha möjligheten att ta emot studerande på LIA skapar alltid mervärde för oss, en översyn och insyn av vårt eget system samt en god grund för att finna vår nästa kollega.”
TUC Sweden
”Det du lär dig kommer du ha nytta av i arbetslivet, eftersom du får verktygen för att ge en omvårdnad med ökad kvalitet. Kunskapen gör att du känner dig trygg i mötet med anhöriga och i omvårdnaden av människor i livets slutskede.”
TUC Sweden
”Det är ju helt fantastiskt att en utbildning inom medicinskt fotvård kunde ge så mycket, mer än vad man kunde ana när man började studera. Jag jobbar nu på en vårdcentral och min främsta uppgift är att förebygga amputation för diabetespatienter. Ett otroligt spännande och viktigt arbete. Jag har även andra uppdrag på vårdcentralen som gör att man känner att cirkeln är sluten. Man vet att man behövs samt att arbetet är spännande och utvecklande. Jag är mer än 100% nöjd med utbildningen på TUC. Ni har gjort det möjligt för mig att utvecklas på ett positivt sätt!”
TUC Sweden
”Jag har fått massor av ny kunskap som jag bara väntar på att få använda i vardagen. Jag har även fått många nya vänner som berikar mitt liv! Att studera har stärkt mig som människa, att komma till insikt med att det jag arbetar med är det jag vill göra, att med små enkla medel förgylla vardagen för dom jag har i uppdrag att hjälpa under min arbetsdag.”
TUC Sweden
“Utbildningen har många kompetenta föreläsare, och jag gillar kombinationen av lärarledda lektioner och egenstudier. Efter tre terminer känner jag att jag besitter de kunskaper jag behöver för att inleda mitt yrkesliv som tandsköterska.”
TUC Sweden
“Följ din magkänsla. Som tandsköterska blir du eftertraktad samtidigt som du får hjälpa människor, så det är världens bästa jobb.”
TUC Sweden
“Utbilda dig! Du kommer att få verktyg att arbeta med, få en förståelse till olika reaktioner. Den här utbildningen är jätteviktig och kommer att ge dig kunskap och hjälpmedel så att just du kan göra en förändring och hjälpa den som har en demenssjukdom att få en värdig vardag. Du är viktig!”
TUC Sweden
“Tog min examen för ett par år sedan. Nu har jag jobb som kvalitetsundersköterska på en demensavdelning. Har höjt lönen med 3000 kr bara i år. Utbildningen var det bästa jag har gjort. Plus alla underbara vänner jag fått för livet.”
TUC Sweden
”Det bästa är arbetet med människor. Att jobba mot en förändring och när man väl börjar se en förändring. Att få finnas där för en människa i behov och veta att jag gjort ett intryck.” 
TUC Sweden
“Behovet av personal med den kompetens som den här typen av utbildningar ger, är stort. Vi som växer och startar nya enheter med jämna mellanrum behöver kompetent personal som kan utföra arbetet med kvalitet och kontinuitet.”

Program inom området

Vill du utbilda dig till ett yrke inom en bransch som skriker efter just den kompetens och kunskap du får genom våra program så har du flera spännande yrkesroller att välja mellan!

Kurser inom området

Är du redan inne i branschen men behöver vässa dina kunskaper inom ett specifikt område så har vi kurserna för dig; Kurser inom YH eller Kurs på tom plats. Samtliga kurser är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Kurer inom yrkeshögskolan

Kurser inom yrkeshögskolan är korta, flexibla och kostnadsfria och framtagna i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att de innehåller exakt den kompetens som arbetslivet så stark behöver. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill vidareutvecklas på ett snabbt och smidigt sätt. Distanskurserna går utmärkt att kombinera med arbete.

TUC Sweden
”Vi har haft ett fantastiskt fint samarbete med olika verksamheter som bedriver palliativ vård med att identifiera behov, ta fram kursinnehåll och att skriva ansökan. Kursen är ett resultat av tät samverkan mellan vårdsektorn och utbildningssektorn. Med denna kurs bidrar vi till en god och nära vård i framtiden.”
TUC Sweden
”En fördjupad förståelse av socialtjänstlagen är grunden i allt arbete vi gör, allt från bemötande till en rättssäker dokumentation. För de som väljer att jobba med socialt arbete måste det finnas höga krav på kunskap kring en rättssäkerhet för individen. Den här kursen är därför viktig.”
TUC Sweden
”En mycket viktig och värdefull kurs. Som föreståndare på HVB-hem vet jag att flera i vår personal kommer att ha stor nytta av denna utbildning. TUCs långa erfarenhet av yrkesutbildningar och nära samverkan med branschen är en bra garant för hög användbarhet och kvalitet.”
TUC Sweden
”Utifrån att vårdtagares och brukares rättigheter stärks och förändras, ändras även föreskrifter och lagar. Detta innebär att vi vårdgivare har en juridisk skyldighet att den journalföring och dokumentation vi för följer dessa föreskrifter. I det stora hela är målet med kursen att utifrån denna juridik säkerställa vårdtagare och brukares rätt till en trygg och säker vård med hög kvalitet.”
TUC Sweden
”Allt för en ökad kunskap om och förståelse för funktionsvariationer. Denna utbildning är efterfrågad och kommer vara en stor tillgång för många. Så bra att den blev beviljad.”
Kurs på tom plats

Kurs på tom plats innebär att du läser en eller flera kurser som ingår i våra längre program, och du pluggar tillsammans med de som läser hela utbildningen. Arbetslivet står bakom våra program och kurser vilket betyder att de ger exakt den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Ett bra tillfälle för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs.