Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Specialistutbildad undersköterska, demensvårdDistans (Tranås)

Med expertkompetens inom demensvård får du en kunskap som är väldigt eftertraktad inom vårdbranschen.

Vill du specialisera dig och utvecklas i din roll som undersköterska? Möter du många människor med demenssjukdomar och vill kunna stötta individer och deras familjer? Då är detta utbildningen för dig. Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med demenssjukdom. Du kan även fungera som handledare för personal och anhöriga. Programmet bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen.

Öppen för sen ansökan!
8 träffarPraktik 6 veckor

Specialistutbildad undersköterska, demensvård – sammanfattning

Poäng

210 YH-p (halvfart i ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med fysiska träffar i Tranås

Kommande utbildningsstart

  • Januari 2024 – december 2025
  • Januari 2025 – december 2026
  • Januari 2026 – december 2027

 

Sista ansökningsdag

11 oktober  men vi tar emot sena ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett. Läs mer om sen ansökan här.

Pågående utbildning

  • Januari 2022 – december 2023
  • Januari 2023 – december 2024

Utbildningen finns även som

Behörighet

För mer information om behörighet, särskilda förkunskaper och urval, se fliken ”Behörighet” här ovan.

HalvtidHälso- & sjukvård, socialt arbeteDistansTranås
Kontaktperson: Madelene Åkesson
Dolt innehåll
Detta innehåll har dolts med anledning av dina inställningar för cookies.
För att visa detta innehåll måste cookies för Marknadsföring accepteras.

Den intensiva kunskaps- och teknikutvecklingen inom området medför ökade krav på all personal inom demensvården. Detta program ger dig möjlighet att klara dessa ökade krav.

Utbildningen är till största delen webbaserad, men innehåller också fysiska träffar (sk närträffar) på TUC i Tranås. Träffarna är en viktig del i ditt lärande och sker ca två gånger per termin, och varje träff är två dagar. Träffarna innehåller föreläsningar, diskussioner, redovisningar, praktiska övningar och grupparbeten. Utöver de fysiska träffarna är studierna webbaserade med självständiga uppgifter eller arbete i basgrupper. Handledning ges regelbundet. Eftersom utbildningen sker på distans bör du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och viss datorvana.

Vad arbetar du med?

Du får kunskaper om olika demenssjukdomar/kognitiva sjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Olika traditioner, religioner och synen på döden kan ur ett etiskt perspektiv skilja sig åt och det är därför viktigt att lära sig de kulturella aspekterna.

Du lär dig använda miljön som hjälp, olika former av stöd när minnet sviktar och hur viktigt det är med levnadsberättelser. Samtidigt som du förstår matens betydelse för den demenssjukes välbefinnande som också är en viktig del. Den intensiva kunskaps- och teknikutvecklingen inom området medför ökade krav på all personal inom demensvården. Detta program ger dig möjlighet att klara dessa ökade krav.

LIA – Lärande i arbete

Under en period på halvfart är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete (LIA). Under perioden får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge. Tillsammans med din handledare arbetar du reflekterande och analyserande i din kommande roll som specialistutbildad undersköterska.

Efter examen

Efter examen kan du arbeta som specialistutbildad undersköterska inom demensvård, t ex inom en kommuns äldrevård, på gruppboende eller daglig verksamhet för personer med demens, inom demensteam, geriatrisk vårdavdelningar, minnesenheter eller utredningsenheter för diagnostisering av demenssjukdom. Du blir en resursperson för arbetskamrater, den demenssjuke och anhöriga.

Efterfrågan på specialistutbildade undersköterskor inom vård och omsorg väntas öka kraftigt. Dessutom sker i hela landet stora pensionsavgångar då många som idag har denna kompetens försvinner. Den bästa förutsättningen att få dessa jobb har de som dels har en grundläggande baskompetens och dels en specialistkompetens.

Att studera på distans

Utbildningen bedrivs på distans, deltid 50% under knappt två år, med ett antal fysiska träffar (sk närträffar) per termin i Tranås. Det ger dig möjlighet att arbeta samtidigt som du studerar. På träffarna sker föreläsningar, workshops och studiebesök. Utöver träffarna är det självstudier över nätet och arbete i basgrupper. Handledning ges regelbundet. Eftersom utbildningen sker på distans bör du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och viss datorvana.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Uppdragsutbildning

Utbildningen går att köpa som uppdragsutbildning, kontakta TUC Academy för mer information.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Dolt innehåll
Detta innehåll har dolts med anledning av dina inställningar för cookies.
För att visa detta innehåll måste cookies för Marknadsföring accepteras.

Ny kompetens gör skillnad.

Med specialistkunskap gör du skillnad – för patient, närstående, kollegor och dig själv. Sofie och Jenny berättar om vidareutbildningarna för dig som är undersköterska.

TUC Sweden
“Tog min examen för ett par år sedan. Nu har jag jobb som kvalitetsundersköterska på en demensavdelning. Har höjt lönen med 3000 kr bara i år. Utbildningen var det bästa jag har gjort. Plus alla underbara vänner jag fått för livet.”
TUC Sweden
“Utbilda dig! Du kommer att få verktyg att arbeta med, få en förståelse till olika reaktioner. Den här utbildningen är jätteviktig och kommer att ge dig kunskap och hjälpmedel så att just du kan göra en förändring och hjälpa den som har en demenssjukdom att få en värdig vardag. Du är viktig!”
TUC Sweden
”Jag har fått massor av ny kunskap som jag bara väntar på att få använda i vardagen. Jag har även fått många nya vänner som berikar mitt liv! Att studera har stärkt mig som människa, att komma till insikt med att det jag arbetar med är det jag vill göra, att med små enkla medel förgylla vardagen för dom jag har i uppdrag att hjälpa under min arbetsdag.”

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Madelene Åkesson

Utbildningsledare för:
Spec. utbildad usk demensvård
Stödpedagog
Placeringsort: Tranås

[email protected]
0140-44 45 16

En specialistkompetens som verkligen behövs

Jenny & Åsa berättar

”Att studera har stärkt mig som människa, att komma till insikt med att det jag arbetar med är det jag vill göra, att med små enkla medel förgylla vardagen för dom jag har i uppdrag att hjälpa under min arbetsdag.”

En alumn berättar

Utbildningen gav henne mer råg i ryggen

Yvonne Bergstrand har jobbat som undersköterska sen långt tillbaka och det är ett yrke hon verkligen trivs med. Specialistutbildningen med inriktning demensvård gav henne fördjupad kunskap och ökat självförtroende.

Liknande utbildningar

Vanliga frågor