Att studera på distans.

En distansutbildning kan passa dig som vill förfoga över din egen tid i största möjliga mån. Eller så är du bunden till en särskild ort på grund av exempelvis familj eller arbete. Du ansvarar själv för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. I stor utsträckning väljer du själv när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat föreläsningar, tentor och uppgifter.

Undervisning och det virtuella klassrummet

Kursen eller programmet är till största delen webbaserad men kan även innehålla fysiska träffar sk närträffar (mer information hittar du i avsnittet Fysiska träffar). Ditt virtuella klassrum finns i verktyget Microsoft Teams där föreläsningar sker live, och på vår lärplattform finns kursmaterial, schema och all övrig information som behövs för att genomföra dina studier.

Till varje kurs finns en studiehandledning som omfattar hela kursens upplägg som du får tillgång till innan kursstart. Studiehandledningen är till hjälp för att du själv ska kunna planera distansstudierna under kursen. Du får även tillgång till live-föreläsningar, inlämningsuppgifter och handledning. Du har kontakt med din föreläsare genom Microsoft Teams.

Varje program har sin egen utbildningsledare, som guidar och stöttar dig, från start till examen. Utbildningsledaren har en central roll i programmet, och är länken mellan dig, klasskamrater och föreläsare.

Fysiska träffar (närträffar)

De allra flesta av våra kurser och program innehåller även fysiska träffar (kallas också närträffar) på någon av våra skolor. Vilken skola man träffas på beror på vilken kurs/program du läser. Hur regelbundet dessa sker och med vilket intervall, är olika mellan våra olika distansutbildningar. Träffarna kan t ex innehålla föreläsningar, kunskapskontroller, praktiska övningar, tentor, diskussioner, redovisningar, studiebesök och grupparbeten. Träffarna är inte obligatoriska men kan innehålla obligatoriska moment, såsom redovisning av examensarbete. Vi rekommenderar starkt att du i så stor utsträckning som möjligt är med på träffarna.

Fördelarna med de fysiska träffarna:

Inför starten

För att kunna genomföra utbildningen behöver du en dator med webbkamera, headset och tillgång till internet med bra kapacitet. Du får tillgång till Microsoft Office-paketet under din studietid.

Kan jag jobba och plugga samtidigt?

Om du pluggar ett heltidsprogram rekommenderar vi att du har fullt fokus på studierna. Du har schemalagd undervisning i snitt 16–18 timmar per vecka beroende på utbildning (i vissa fall mer och i vissa fall mindre). Studerar du på distans är det oftast något färre antal föreläsningstimmar per vecka, men även här varierar det beroende på program. Om du läser ett heltidsprogram förväntas du lägga ca 40 timmar i veckan på studierna oavsett hur mycket lärarledd tid som ingår, detta gäller både distans och platsbundet program.

Eftersom det är ett antal schemalagda timmar undervisning per vecka kan du planera resten av dina studier själv. Du behöver dock även vara tillgänglig för grupparbeten tillsammans med några av dina klasskamrater. Schemalagd undervisning och eventuella grupparbeten kan variera från kurs till kurs. Om du har ett flexibelt jobb är det i vissa fall möjligt att jobba deltid samtidigt som du studerar. Dock är det inget vi kan ge några riktlinjer runt, förutsättningar och ingångsläge är olika för alla så det är mycket individuellt. Vi rekommenderar att prioritera studierna i första hand och känna allt eftersom om du orkar/hinner arbeta samtidigt.

TUC Sweden
“Det är lätt att lära sig hur det fungerar med att se föreläsningar, lämna in uppgifter och ha diskussioner via videosamtal. En distansutbildning skapar större möjlighet för dig att anpassa studierna utefter dig själv och din vardag. Det blir en större flexibel tillgänglighet än om du måste vara i ett klassrum.”
TUC Sweden
”Jag lockades av att det fanns träffar trots att det är en distansutbildning, det innebär en trygghet”
TUC Sweden
“Det är lätt att lära sig hur det fungerar med att se föreläsningar, lämna in uppgifter och ha diskussioner via videosamtal. En distansutbildning skapar större möjlighet för dig att anpassa studierna utefter dig själv och din vardag. Det blir en större flexibel tillgänglighet än om du måste vara i ett klassrum.”
TUC Sweden
”Distansstudierna har passat mig perfekt och jag hamnade i en riktigt härlig basgrupp och klass.”
Vanliga frågor