Branscher i fokus – del 7

Teknik, tillverkning, drift & underhåll

Det här området är ett av de områden där TUC Yrkeshögskola stort antal utbildningar och förklaringen är enkel. Den stora efterfrågan på kompetent arbetskraft i en bransch som genomgått ett stort skifte speglar vårt programutbud.

Tillverkningsbranschen har tack vare digitaliseringen genomgått en revolutionerande utveckling där yrkesrollerna ändrats fundamentalt. Med en förlegad syn på hur det är att arbeta inom industrin har branschen kämpat med att rekrytera och få personer att utbilda sig till de yrkesroller som erbjuds inom området teknik, tillverkning, drift och underhåll.

Här är några områden där branschen har utvecklats:

Digitalisering förändrar branschen

Med digitaliseringen så har även automationen påverkat yrket i grunden. Många processer har automatiserats och tagits över av robotar, vilket gjort att många tunga och monotona arbetsmoment försvunnit. Detta har gjort att man efterfrågar en annan typ av kompetens. Den stora förändring inom industrin har skapat nya yrkesroller där man söker personal med kompetens inom bland annat programmering, dataanalys och IoT (internet of things)-lösningar. På TUC Yrkeshögskola hittar du programmen som rustar dig inom just dessa områden.

En hållbar industri som konkurrensverktyg

Den gröna omställningen påverkar industrin men möjliggör också nya innovationer. Här behövs personer med kompetens inom hållbara produktionsmetoder och energieffektivitet. Under området teknik, tillverkning, drift och underhåll hittar du på TUC Yrkeshögskola program som leder till jobb där du i allra högsta grad bidrar med en grön omställning där du är eftertraktad.

Framtidens teknik, tillverkning, drift och underhåll

Om experterna siar om framtiden inom det här området så hamnar mycket fokus på digitalisering och automatisering. Här ser man att maskiner, utrustning och enheter kommer att vara uppkopplade till internet där IoT får en viktig roll för att optimera, effektivisera och skapa nya affärsmodeller. Yrkesrollerna IoT-projektörer och automationsingenjörer blir alltmer eftertraktade in denna bransch.
Även den gröna omställningen är en viktig faktor för en god industriell utveckling i framtiden. Här ser man över det cirkulära användandet av till exempel råvaror men även uppvärmning.

Vill du vara med i en spännande utveckling där du med våra program och kurser blir pusselbiten för att lyfta teknik, tillverkning, drift och underhåll in i framtiden. TUC Yrkeshögskola har programmen och kurserna för dig!

TUC Sweden
”I Västerbotten händer det väldigt mycket just nu och många företag satsar på el och automation. Det har varit brist på kompetens inom denna yrkesgrupp under en väldigt lång tid. Med tanke på den gröna omställningen, där el och automation står för stor del är det av stor vikt att utbilda personer inom området.”
TUC Sweden
“Det här är ett intressant yrke för den som är kreativ och konstruktiv. Det är väldigt roligt när man får vara med i verkligheten och prova konstruktionerna man arbetat med. Ofta exporteras produkterna till andra länder vilket kan innebära att man får resa och se produkterna på plats i andra delar av världen.”
TUC Sweden
“Behovet av elkonstruktörer är stort på arbetsmarknaden, marknadens behov av kostnadseffektiva och energieffektiva materialhanteringslösningar ökar snabbt.”
TUC Sweden
“Nu har vi en skräddarsydd utbildning med rätt nivå och bra längd med mycket praktiska moment och mycket LIA, som gör att vi har personer som snabbt kan komma in i sin yrkesroll och bli en del av teamet på kort tid.”
TUC Sweden
”Det finns ett stort behov av underhållstekniker framåt. Detta är absolut en högkritisk arbetsgrupp där vi ser en stor kompetensbrist i framtiden. Vi har fått indikatorer från branschen på att det rör sig om så mycket som 5 000 tjänster/år. Kompetensbehovet beror på den snabba teknikutvecklingen, framför allt inom automation och digitalisering, som nu sker i branschen. Vi är mycket positiva till TUC:s satsning på en YH-utbildning till underhållstekniker.”
TUC Sweden
”Vi har ett kontinuerligt behov av mätningsteknisk kompetens inom Stadsbyggnadskontorets verksamhet, så att få en mätningsteknikerutbildning till Jönköping känns för oss väldigt bra.”
TUC Sweden
”Att söka till Urmakarskolan är det bästa jag har gjort, både karriärmässigt och personligen. Skolan gav mig en bra och stabil grund att stå på när jag kom ut i arbetslivet. Utbildningen är till största del praktisk, men varvas med teori som är lätt att applicera i det dagliga arbetet. Skolan ger även goda möjligheter att tidigt bilda ett stort kontaktnät, inte minst under praktikperioden som ingår i utbildningen.”
TUC Sweden
“Det finns ett väsentligt behov av en logistikerutbildning i Stockholm. Vi har hos oss ett behov de kommande åren av att rekrytera ca 150 logistiker. Nya kunskaper behövs inom automation och om den påverkan som e-handeln har på logistik. Branschen står inför enorma förändringar.”
TUC Sweden
”Behovet av logistiker är stort. Handeln ökar med ökade varuflöden och E-handeln blir större. Detta ställer ökade krav. Arbetet blir mer komplext, volymerna större och alla leveranser sker idag globalt.”
TUC Sweden
”Urmakare är verkligen ett arbete för framtiden, intresset för automatiska klockor växer och med det behovet av kvalificerade urmakare. IHU i Motala är den enda skola i Norden som utbildar urmakare enligt de kriterier vi efterfrågar med gesällbrev samt WOSTEP certifikat.”

Program inom området

Vill du utbilda dig till ett yrke inom en bransch som skriker efter just den kompetens och kunskap du får genom våra program så har du flera spännande yrkesroller att välja mellan!

Kurser inom området

Är du redan inne i branschen men behöver vässa dina kunskaper inom ett specifikt område så har vi kurserna för dig; Kurser inom YH eller Kurs på tom plats. Samtliga kurser är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Kurer inom yrkeshögskolan

Kurser inom yrkeshögskolan är korta, flexibla och kostnadsfria och framtagna i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att de innehåller exakt den kompetens som arbetslivet så stark behöver. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill vidareutvecklas på ett snabbt och smidigt sätt. Distanskurserna går utmärkt att kombinera med arbete.

Kurs på tom plats

Kurs på tom plats innebär att du läser en eller flera kurser som ingår i våra längre program, och du pluggar tillsammans med de som läser hela utbildningen. Arbetslivet står bakom våra program och kurser vilket betyder att de ger exakt den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Ett bra tillfälle för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs.