Rätt kompetens i rätt tid.

Vi har utbildningarna för dig som vill arbeta med teknik och utveckling i en bransch som ständigt förändras och där behovet av rätt kompetens bara blir större och större.

Utbildningar inom teknik,
tillverkning, drift & underhåll.

Systrarna vill ha ett fysiskt arbete.

Båda arbetade inom vården när de bestämde sig för att utbilda sig till kyl- & värmepumpstekniker.

Röster från arbetslivet.

TUC Sweden
“En mycket bra utbildning som ger en kompetens med både detaljkunskap och helhetsperspektiv som annars är svår att få tag på.”
TUC Sweden
“Semcon har ett uppdämt behov av elkonstruktörer för uppdrag i hela landet. Kompetensen finns inte på marknaden idag. Det råder en extrem brist.”
TUC Sweden
”Byggbranschen utvecklas ständigt och med det ökar behoven av både kompetensutveckling och nya professioner. Därför är vi extra glada att vi nu fått en utbildning till KMA-samordnare (Kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Vi arbetar för att alla ska ha ett hållbart arbetsliv, och att vi ska bli klimatneutrala till 2045.”
TUC Sweden
”Det finns ett stort behov av underhållstekniker framåt. Detta är absolut en högkritisk arbetsgrupp där vi ser en stor kompetensbrist i framtiden. Vi har fått indikatorer från branschen på att det rör sig om så mycket som 5 000 tjänster/år. Kompetensbehovet beror på den snabba teknikutvecklingen, framför allt inom automation och digitalisering, som nu sker i branschen. Vi är mycket positiva till TUC:s satsning på en YH-utbildning till underhållstekniker.”
TUC Sweden
”Automation och digitalisering är nyckelord inom produktion idag och nödvändig för fortsatt utveckling för att svensk industri skall vara konkurrenskraftig. Detta är en kompetens där behovet är stort och vi är mycket nöjda med samarbetet med TUC. Vi hoppas att utbildningen ska kunna bidra till att vi kan rekrytera nödvändig kompetens.”

Stor brist på underhållstekniker.

Utbildningen ger dig en bred teknisk kompetens för att ge dig rätt förutsättningar att kunna förebygga och avhjälpa driftstörningar samt driva förbättringsarbete inom industrin.