Rätt kompetens i rätt tid.

Vi har utbildningarna för dig som vill arbeta med teknik och utveckling i en bransch som ständigt förändras och där behovet av rätt kompetens bara blir större och större.

Utbildningar inom teknik,
tillverkning, drift & underhåll.

Röster från arbetslivet.

TUC Sweden
“En mycket bra utbildning som ger en kompetens med både detaljkunskap och helhetsperspektiv som annars är svår att få tag på.”
TUC Sweden
“Semcon har ett uppdämt behov av elkonstruktörer för uppdrag i hela landet. Kompetensen finns inte på marknaden idag. Det råder en extrem brist.”
TUC Sweden
”Vi ser en ökad efterfrågan av VVS-ingenjörer de närmsta åren. Byggandet ökar i hela Sverige, samtidigt som kraven på lägre energianvändning och högre komfort växer. Till detta kan man också lägga alla pensionsavgångar. I Jönköping har vi som målsättning att dubblera vår VVS-konsultverksamhet de närmsta åren, vilket innebär ett stort rekryteringsbehov.”
Vanliga frågor