Hälso- & sjukvård, socialt arbete

Specialistundersköterska inom vård & omsorg av äldre Distans (Jönköping, Studieort: Katrineholm)

Genom att specialisera dig inom vård och omsorg av äldre förvärvar du en högt eftertraktad kunskapsbas inom vårdsektorn.

Vill du specialisera dig och utvecklas i din roll som undersköterska? Under utbildningen kommer du att få expertkunskaper om olika kognitiva sjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Programmet bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen.

Öppen för sen ansökan!
Nyhet!7 träffarPraktik 8 veckor

Specialistundersköterska inom vård & omsorg av äldre  – sammanfattning

Poäng

200 YH-p (halvfart i ca 2 år)

Studiefart

Programmet är en halvfartsutbildning och du får räkna med att lägga ca 20 timmar/vecka på studier.

Antal platser

Totalt 35 platser, antalet platser per studieort är begränsat.

Utbildningsort

Distans med fysiska träffar i Jönköping eller via videolänk i Katrineholm.

Kommande utbildningsstart

  • Augusti 2024 – maj 2026
  • Augusti 2025 – maj 2027
  • Augusti 2026 – maj 2028

Sista ansökningsdag

17 april 2024 men vi tar emot ansökningar i mån av plats. Din ansökan behandlas i turordning och först när den är komplett.

Behörighet

För mer information om behörighet, särskilda förkunskaper och urval, se fliken ”Behörighet” här ovan.

HalvtidHälso- & sjukvård, socialt arbeteDistansJönköpingStudieort: Katrineholm
Kontaktperson: Sara Ståhlkrantz

Vad arbetar du med?

Om du vill vara en del av framstegen inom äldreomsorgen och önskar engagera dig i arbete som fokuserar på personcentrering och ett salutogent arbetssätt, är denna utbildning skräddarsydd för dig. Den riktar sig särskilt till undersköterskor som besitter omfattande kunskaper och strävar efter ytterligare kompetens och utveckling. Efter studierna har du en fördjupad omvårdnads- och omsorgskompetens, med syfte att kunna ansvara för fler uppgifter, såsom att leda reflektionsgrupper, handleda andra, främja språkutveckling och aktivt delta i kvalitetsutvecklingsprocesser.

Programmet ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta med åldersrelaterade sjukdomar som demens, psykiska sjukdomar samt omvårdnad i livets slutskede, och möjligheten att agera som handledare för både personal och anhöriga. Kurser som exempelvis gerontologi och geriatrik, palliativ vård, pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete, välfärdsteknik samt äldrepsykiatri ingår i programmet.

Efter utbildningen har du kompetenser om vilka stöd och insatser som finns tillgängliga för vårdtagare, baserade på gällande lagstiftning, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Du kommer också ha kunskap om den etiska dimensionen, inklusive skillnader i traditioner, religioner och synen på döden, vilket är en stor del av arbetet i dina möten med såväl vårdtagare som anhöriga. Den ökande kunskaps- och teknikutvecklingen inom området är central för att möta de ökade kraven på personal inom äldreomsorgvården, och detta program rustar dig för att hantera dessa utmaningar.

Med kunskaper som krävs kommer specialistutbildningen ge dig möjlighet att ta ledande roller inom äldreomsorgen. Du kommer efter utbildningen att kunna arbeta med att initiera och leda reflektionsgrupper, där du och ditt team kan analysera och förbättra de vård- och omsorgsinsatser som finns. Dessutom kan du använda ditt pedagogiska ledarskap för att kunna handleda och stödja andra inom teamet, vilket skapar en miljö för kontinuerlig kompetensutveckling. Efter utbildningen kommer du även kunna arbeta inom specialistvården på sjukhus där kompetensen behövs på geriatriska vårdavdelningar och akutvårdsavdelningar.

Genom att välja denna utbildning ges du möjligheten att utveckla din kompetens och dessutom vara en aktiv del av arbetet att förbättra och forma äldreomsorgen. Programmet ger en holistisk syn på vård och omsorg, där fokus ligger på att skapa meningsfulla lösningar för äldre individer och samtidigt stödja dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Det råder ett stort behov av specialiserade undersköterskor inom äldreomsorgen. Den ökande andelen äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov kräver specialiserad kompetens och nya arbetssätt. Enligt Sveriges kommuner och regioner förväntas behovet av äldreomsorg öka avsevärt, då andelen personer över 80 år förväntas fördubblas de kommande 10 åren (SKR 2022). Enligt Socialstyrelsens nationella strategi är satsningar på utbildning för undersköterskor av yttersta vikt för att möta dessa utmaningar.

Specialistutbildade undersköterskor fungerar som kulturbärare av god vård och omsorg och kan ha olika expertuppdrag inom sina befattningar, såsom omsorgshandledare, metodutvecklare och äldresamordnare.

LIA – Lärande i arbete

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. En del av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CSN

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan till viss del själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat distanslektioner, tentor och uppgifter. Programmet är en halvtidsutbildning och du får räkna med att lägga ca 20 timmar/vecka på studier. Det ger dig möjlighet att arbeta samtidigt som du studerar. Du och dina klasskamrater kan ibland arbeta i grupp online och här får ni själva komma överens om när det passar er bäst att arbeta tillsammans med uppgifterna. Utbildningen är till största delen webbaserad och innehåller även 7 fysiska träffar (sk närträffar) i Jönköping. Träffarna kan bland annat innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Notera att LIA:n vanligtvis inte genomförs på distans, utan sker oftast på plats. Du kan med fördel söka din praktikplats på eller i närheten av din bostadsort. Läs mer om LIA här.

Dator

För att kunna utföra dina studier förväntas du ha tillgång till bärbar dator (PC/Mac) med webbkamera. Vi avråder från att använda Chromebook dator/surfplatta då operativsystemet inte är fullt kompatibelt med våra system.

Studieort

Från Viadidakt i Katrineholm  medverkar du på programmets träffar och föreläsningar genom direktsänd videolänk. Mer information om studier via studieort (tidigare kallat satellitort) hittar du här.

Skyddad yrkestitel

Observera att från och med den 1 juli 2023 är Undersköterska en skyddad yrkestitel. Vid en eventuell nyanställning så kan din arbetsgivare komma att kräva att du uppvisar din yrkestitel. Vi på TUC rekommenderar därför att du ansöker om skyddad yrkestitel i god tid, och det gör du på socialstyrelsen.se. Det kan skilja sig från region till region om man anställs som specialistutbildad undersköterska eller som undersköterska med specialistuppdrag.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Uppdragsutbildning

Utbildningen går att köpa som uppdragsutbildning, kontakta TUC Academy för mer information.

Om du vill veta mer

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

TUC Sweden
“Tog min examen för ett par år sedan. Nu har jag jobb som kvalitetsundersköterska på en demensavdelning. Har höjt lönen med 3000 kr bara i år. Utbildningen var det bästa jag har gjort. Plus alla underbara vänner jag fått för livet.”
TUC Sweden
“Utbilda dig! Du kommer att få verktyg att arbeta med, få en förståelse till olika reaktioner. Den här utbildningen är jätteviktig och kommer att ge dig kunskap och hjälpmedel så att just du kan göra en förändring och hjälpa den som har en demenssjukdom att få en värdig vardag. Du är viktig!”

Ny kompetens gör skillnad.

Med specialistkunskap gör du skillnad – för patient, närstående, kollegor och dig själv. Sofie och Jenny berättar om vidareutbildningarna för dig som är undersköterska.

Är du redo?

Upptäck nya färdigheter, följ din passion, och försvinn bort i kunskapens värld. Rusta dig inför livets möjligheter med framtidens verktyg!

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Har du frågor om behörighet, ansökan och antagning? Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.

Sara Ståhlkrantz

Utbildningsledare för:
Spec.utbildad usk palliativ vård
Specialistundersköterska, vård & omsorg av äldre
Placeringsort: Jönköping

[email protected]
036-333 64 26

En specialistkompetens som verkligen behövs

Jenny & Åsa berättar

”Att studera har stärkt mig som människa, att komma till insikt med att det jag arbetar med är det jag vill göra, att med små enkla medel förgylla vardagen för dom jag har i uppdrag att hjälpa under min arbetsdag.”

En alumn berättar

Utbildningen gav henne mer råg i ryggen

Yvonne Bergstrand har jobbat som undersköterska sen långt tillbaka och det är ett yrke hon verkligen trivs med. Specialistutbildningen med inriktning demensvård gav henne fördjupad kunskap och ökat självförtroende.

Liknande utbildningar